معرفی اعضای دفاتر

دفتر تهران:

۱- مسعود شعبانی    مسئول دفتر

کارکنان دفتر ارتباط مردمی بندر ماهشهر:

۱- مندنی قنواتی    مسئول دفتر

۲- علیرضا احمدی    مسئول امور صنعت و اشتغال

۳- خورشید دهقانیان    مسئول امور اداری

۴- سیف الله جمشیدی    امور اداری

۵- سید حبیب شافعیان    امور صنعت و اشتغال

۶- سید علی فخری    امور صنعت و اشتغال

۷- غلامحسین گاموری    مسئول پیگیری امور ادارات

۸- حسین حیدری    مسئول امور عشایر و روستایی

۹- مهدی آلبوغبیش    امور روستایی

۱۰- محمد درویشی    مسئول روابط عمومی و رسانه

۱۱- محمد گله داری    امور اداری

۱۲- سعید جعفری    امور صنعت و اشتغال

۱۳- قاسم سچین مطوری    نماینده دفتر در شهر چمران

۱۴- محسن عساکره     نماینده دفتر در شهرک شهید رجایی

۱۵- حجت الاسلام یاسین قنواتی   نماینده دفتر در شهرک طالقانی

۱۶- علی انعامی    خدمتگزار

کارکنان دفتر ارتباط مردمی امیدیه:

۱- غلام درویشی    مسئول دفتر

۲- جعفر آقاجری    مسئول امور صنعت

۳- حسن تمیمی    روابط عمومی و رسانه

۴- ابوالقاسم درویشی    روابط عمومی و رسانه

۵- میثم افضلی    دفتردار

کارکنان دفتر ارتباط مردمی بندر امام خمینی(ره):

۱- داوود مجدم    مسئول دفتر

 

کارکنان دفتر ارتباط مردمی هندیجان:

۱- قدرت الله حیدری   مسئول دفتر

۲- امرالله عناتی    مسئول روابط عمومی

۳- جواد مالکی فر   کارمند دفتر

۴- جواد شیرعلی   کارمند دفتر

۵- محسن خواجوی  نماینده دفتر در بخش چم خلف عیسی