مسئول دفتر نماینده مجلس در شهرستان بندرماهشهر منصوب شد

مسئول دفتر نماینده مجلس در شهرستان بندرماهشهر منصوب شد.

مندنی قنواتی به عنوان مسئول دفتر حبیب آقاجری در بندرماهشهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، در حکمی از سوی حبیب آقاجری نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی، ماندنی قنواتی به عنوان رئیس دفتر بندرماهشهر منصوب شد.

556

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.