تجمع اعتراضی کارگران سایت‌های ضدعفونی منطقه ویژه اقتصادی نسبت به استقرار سایت جدید در پایانه به تصمیم اداره کل راهداری استان خوزستان

این تجمع اعتراضی در مقابل دفتر ارتباط مردمی نماینده مجلس در بندرامام‌خمینی(ره) به منظور نظارت و پیگیری حبیب آقاجری، در رابطه با این تصمیم نابجا که منجر به بیکار شدن عده کثیری از جوانان بومی می‌شود، انجام گرفت.

این تجمع مسالمت‌آمیز که با استقبال داود مجدم رئیس دفتر نماینده در بندرامام همراه شد، نویدبخش احقاق حقوق شهروندیِ کارگرانیست به اعتراض پرداخته بودند، بدین ترتیب مجدم در ادامه توضیحاتی را در زمینه پیگیری‌های وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه نمود و از همه تجمع‌کنندگان طلب صبر و آرامش کرد، تا بتوان با پیگیری‌های نماینده مجلس شورای اسلامی این معضل ایجاد شده را که ارتباط مستقیمی با معیشت و اشتغال جمع کثیری از کارگران بومی را دارد، با تمام توان و ظرفیت نظارتی مجلس باجدیت دنبال نماید.

روابط عمومی دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی در بندرامام‌خمینی(ره)

374

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.