انتقادات شدیدالحن حبیب آقاجری نماینده بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندرامام خمینی در دیدار مجمع نمایندگان استان خوزستان با رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور

1791

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.