انتصاب نماینده دفتر بندرماهشهر در شهر چمران

قاسم سچین مطوری به عنوان نماینده دفتر بندرماهشهر در شهر چمران منصوب شد.

این انتصاب در دفتر امام جمعه شهر چمران و با حضور مسئول دفتر نماینده بندرماهشهر برگزار شد.

این اقدام به منظور ارتباط بهتر مردم شریف چمران با نماینده مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

1045

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.