مفاد جلسه رئیس دفتر نماینده با رئیس اداره گاز بندرامام‌خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مجلس در بندرامام‌خمینی(ره) دیدار صمیمانه‌ای به موضوع بررسی ونظارت بر عملکرد اداره گاز با میزبانی جمیل چعبی رئیس اداره گاز و با حضور داود مجدم رئیس دفتر نماینده در محل دفتر ریاست اداره گاز بندرامام‌خمینی(ره) برگزار شد.

این جلسه به منظور ارائه پیشنهادات، آشنایی با مشکلات و معضلات آن اداره و نیز پیگیری مورد ویژه‌ای از جمله مشکلات گازکشی منازل کوی مقداد (ایستگاه۷) حسب گزارشات مردمی برگزار شد که در ابتدا چعبی رئیس اداره گاز با بیان وضعیت موجود اداره، اقدامات انجام شده را گزارش و درخصوص مشکل گازکشی منازل کوی مقداد (ایستگاه۷) بیان داشت: بزودی با جایگزینی پیمانکار و یا از طرق مختلف ظرف یک ماه آینده اقدامات نهایی گازکشی آن منطقه نیز انجام خواهد شد.

همچنین چعبی از رئیس دفتر نماینده درخواست کرد تا درخصوص مشکل چندساله گازکشی به اداره بنادر و دریانوردی را با رایزنی با مسئولین مربوطه مطرح و رایزنی نماید.

در انتها داود مجدم رئیس دفتر نماینده با تشکر از اقدامات صورت گرفته از ریاست محترم اداره گاز درخواست نمود تا چشم‌انداز، برنامه‌های کوتاه و بلندمدت را بصورت رسمی به بخشداری انتقال داده تا از سوی بخشدار به دفتر نماینده منعکس گردد و دفتر نماینده با ابزار اختیارات قانونی بتواند در جهت رفع مشکلات اقدام نماید.

 

 

805

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.