بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان از آثار ملی بندر ماهشهر

سید حکمت موسوی به همراه معاونین و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان با حضور در شهرستان بندرماهشهر از آثار ثبت ملی شده و اراضی ملی پروژه های آینده شهرستان بندرماهشهر بازدید کردند.

در این بازدید مندنی قنواتی مسئول دفتر حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی در خصوص پیگیری و روند اجرای پروژه های بزرگ شهرستان به نیابت از نماینده مردم از همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان ضمن اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی و کارکرد های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هویتی آن و اهمیت و تاثیرات بنیادین آن که جوامع مختلف سعی در حفظ و شناخت و شناساندن میراث فرهنگی خود در کنار صنایع بزرگ دارند از اقدامات صورت گرفته تقدیر و تشکر کرد.

575

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.