بیان صریح و رو در روی مشکلات و معضلات در دیدار جمعی از شهروندان شهرستان امیدیه با حبیب آقاجری

حبیب آقاجری در اولین روز حضور خود در حوزه انتخابیه پس از رهایی از بیماری کرونا ، با تعدادی از شهروندان و دغدغه مندان شهرستان امیدیه دیدار نموده و ضمن شنیدن نقطه نظرات، انتقادات صریح و پیشنهادات آنها، نکاتی را بیان داشت.

عدم برگزاری جلسات عمومی، مشکلات مدیریتی در شرکت زهره و جراحی، مشکلات نظام صنفی کشاورزان و دامداران، عدم تشکیل کارگروه های تخصصی در دفتر نماینده، عدم مشارکت شرکتهای دولتی همچون نفت و گاز در مباحث عمرانی شهرستان و غیره از موضوعات مورد نقد حاضرین در جلسه بود.

همچنین در پایان این جلسه حبیب آقاجری گزارشی از عملکرد مجلس در ۶ ماه گذشته در موضوعات کشوری و در مباحث حوزه ای و شهرستان امیدیه ارائه نمودند.

 

ج

472

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.