دیدار حبیب آقاجری با مسئولین شهرستان هندیجان و پیگیری مشکلات شهرستان

در این دیدار با حضور جمعی از مسئولین، مشکلات شهرستان عنوان و پیگیری های آن توسط حبیب آقاجری صورت گرفت.

به درخواست دکتر رئیسی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان، اضافه نمودن یک دستگاه دیالیز برای بیمارستان شهدا این شهرستان انجام خواهد گرفت.

با درخواست رستمی رئیس اداره تبلیغات جهت کنترل و شیوع بیماری کرونا ماسک و مواد ضدعفونی کننده لازم در اختیار اداره تبلیغات اسلامی شهرستان به منظور تجهیز گروه های جهادی و توزیع بین نیازمندان قرار گیرد.

همچنین پس از گذشت چهار سال قطع حق آلایندگی شهرستان و پیگیری شورای شهر در حضور محسن شعبانی رئیس شورای شهرستان احیای مجدد آن و پیگیری های لازم در این خصوص صورت پذیرفت.

چالش بذر گندم کشت پاییزه کشاورزان شهرستان مطرح و توصیه های لازم توسط شخص نماینده جهت رفع مشکل به رئیس جهاد کشاورزی شهرستان داده شد.

در انتها با پیگیری پورعبداله رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مقرر گردید جهت حمایت بیشتر کمیته امداد شهرستان از محرومین منطقه، کمک هزینه ای توسط منابع مالی فرمانداری شهرستان تخصیص یابد.

595

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.