جلسه حبیب آقاجری با عشایر و دهیاران شهرستان بندرماهشهر

این جلسه در محل فرمانداری بندرماهشهر با حضور سران عشایر و دهیاران بندرماهشهر برگزار شد.

پس از بررسی نقطه نظرات سران عشایر و دهیاران و صحبت های حبیب آقاجری موارد زیر مقرر گردید.

پیگیری و عملیاتی شدن طرح زهکشی ارضی کشاورزی بخش مرکزی، جلوگیری از ریختن زهکش رامشیر در بالا دست روستاهای بندرماهشهر و همچنین تفکیک طرح ۱۰۰ هکتاری گلخانه ای صورت پذیرد.

پیگیری کل راه های روستای از طریق وزارت خانه مربوطه و همچنین اسناد منازل روستایی روستاییان شهرستان بندرماهشهر طبق قانون صادر شود.

در این نشست مقرر شد بابت بر طرف کردن مشکل، آب، برق، گاز، مخابرات، اوقاف و جاده ها در آینده نزدیک جلسه ای با حضور بخشدار و ادارات مربوطه در حضور نماینده برگزار و برای اقدامات مورد نظر برنامه زمانبدی مشخص تعیین شود.

 

656

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.