جلسه حبیب آقاجری با مسئولین شرکت گاز بیدبلند و تهران‌جنوب برای شفاف سازی پروژه بندرماهشهر

روابط عمومی دفتر حبیب آقاجری از نشستی با حضور نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه با مسئولین گاز بیدبلند و شرکت تهران جنوب در پروژه بندرماهشهر در خصوص شفاف سازی جذب نیروهای تهران جنوب و بیدبلند و تاکید بر جذب نیروهای بومی خبر داد.

در پی اعتراض های مکرر به نحوه جذب نیروهای این شرکت، حبیب آقاجری طی نشستی با مسئولین شرکت گازبیدبلند در بندرماهشهر نسبت به جذب و شفاف سازی عملکرد شرکت ورود کرد.

در این نشست مقرر شد شرکت بیدبلند و تهران جنوب در جلسه بعدی با حبییب آقاجری لیست نیروهای خود را جهت بررسی تحویل نماید.

 

830

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.