بازدید میدانی رئیس دفتر نماینده در بندرامام‌خمینی(ره) از خوابگاه کارگران تخلیه و بارگیری به منظور بررسی وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی

داود مجدم رئیس دفتر نماینده به همراه کارشناسان بهداشت و HSE بندر، ضمن حضور در محل، وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نیز مشکلات کارگران را بررسی کردند.

پیگیری مشکلات کارگری کارگران اداره بنادر و شرکت های خصوصی مستقر در آن، اهمیت موضوع رعایت طبقه بندی مشاغل کارگران، محقق شدن شرایط بدی آب و هوا با توجه به شرایط منطقه و همچنین تاکید بر جذب نیروهای بومی منطقه از موارد دیگری بود که در جلسه عنوان شد.

 

888

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.