تکذیب تایید استخدامی های پروژه هایکو پتروشیمی کارون/ دفتر نماینده در حال بررسی سوابق و مدارک استخدامی هاست

دفتر حبیب آقاجری و دستیار وی در امور پتروشیمی در بیانیه ای اعلام کردند: بررسی وضعیت سکونت و شرط بومی گرایی در استخدامی های مربوط به پروژه هایکو پتروشیمی کارون به اتمام نرسیده و در دست انجام است.

در ادامه این بیانیه آمده است که دفتر نماینده و دستیار وی در امور پتروشیمی هنوز وضعیت نیروهای استخدامی را تایید نکرده اند و پس از پایان بررسی ها به طور مستقیم به مردم اطلاع رسانی خواهند کرد.

در پایان این بیانیه آمده است که دستیار نماینده علاوه بر تقدیم قوانین استخدام بومی و نحوه احراز شرایط آن هرگونه جذب خارج از شهرستان مخالف نص صریح قانون است و نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی در برابر هرگونه انحراف از قانون و نادیده گرفتن حقوق بومیان جویای کار خواهد ایستاد.

623

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.