بازدید مسئول دفتر نماینده در بندرماهشهر از جاده های مواصلاتی و روند احداث خط لوله آب جدید روستاهای هندیجان

این بازدید میدانی جهت بررسی وضعیت راه ها و نحوه بهبود شرایط و ترمیم جاده ها روستاهای هندیجان انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر حبیب آقاجری‌در بندرماهشهر، در تاریخ ۲۶ آذرماه جلسه ای با حضور مندنی قنواتی مسئول دفتر بندرماهشهر، فرخنده زاده بخشدار بخش چم خلف عیسی، قنواتی دهیار دریهک و محسن خواجوی نماینده دفتر هندیجان حبیب آقاجری در شهر زهره در محل بخشداری چم خلف عیسی برگزار و پس از آن بازدید میدانی از جاده های روستایی در دستور کار قرار گرفت.

در این مسیر، بازدید و بررسی مشکلات جاده روستاهای فیروزآباد و کریم آباد تا شهر زهره و جاده روستایی دریهک صورت گرفت، همچنین از روند احداث خط لوله آب جدید جهت آبرسانی به روستای دهملا کوچک بازدیدی انجام شد.

در پایان مندنی قنواتی با تشکر از بخشدار چم خلف عیسی عنوان کرد: تا کنون مشکلات زیادی از جاده های روستایی رفع و باید روند ترمیم و نوسازی جاده های روستاهای مورد بازدید به جهت دسترسی بهتر و راحتی بیشتر مردم منطقه سریع تر انجام گیرد.

1288

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.