پیگیری حبیب آقاجری در خصوص مشکلات تلفن ثابت و اپراتورهای تلفن همراه

پیگیری های حبیب آقاجری از مدیران ارشد اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات جهت رفع مشکلات شهروندان در این زمینه و بازدید میدانی از سطح شهرستان توسط مسئول دفتر در بندرماهشهر و مسئول تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب غرب کشور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده در بندرماهشهر، امروز ۳۰ آذرماه با توجه به هماهنگی های بعمل آمده توسط حبیب آقاجری درخصوص تلفن ثابت و اپراتورهای تلفن همراه و مشکلات اینترنت درشهرستان، بازدید میدانی توسط مندنی قنواتی مسئول دفتر نماینده دربندرماهشهر، مهندس محمدرضایی مسئول تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب و حسین حیدری مسئول امور عشایر و روستایی دفتر نماینده از بخش های مختلف سطح شهر،شهرک ها و روستاهای بخش مرکزی بعمل آمد.

دراین بازدید گزارش جامعی از وضعیت و مشکلات تلفن های ثابت، همراه و مشکلات اینترنت در منطقه خصوصا با تاکید بر آموزش مجازی دانش آموزان در برنامه شاد و سیستم مجازی آموزش دانشجویان در اختیار بازرس ویژه قرار گرفت.

در انتها مقرر گردید نسبت به مرتفع کردن مشکلات از طریق مسئولین مرتبط اقدامات لازم بعمل آید.

755

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.