قطار تونل در ایستگاه آخر/سلام امیدیه به میانکوه و جایزان

با پیگیری های مجدانه دکتر حبیب آقاجری نماینده مردم شریف شهرستان امیدیه و در دیدار با وزیر نفت ، رفع دو مشکل اساسی و حیاتی شهرستان امیدیه مورد توافق قرار گرفت.

بحث تکمیل تونل ارتباطی امیدیه _ نمره یک _ میانکوه و تکمیل فاز نهایی جاده مواصلاتی امیدیه به جایزان از موضوعات مورد بحث بود که با موافقت و دستور وزیر در مرحله اجرا قرار خواهند گرفت.

دکتر حبیب آقاجری اذعان داشتند : مسائل مهم و اساسی دیگری در این جلسه مورد توافق و دستور وزیرمحترم قرار گرفته است که ان شاءالله به زودی و با تکمیل سیر اداری توافقات ، خبرهای خوبی به سمع و نظر مردم خواهیم رساند.

532

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.