سرکشی از اداره جهاد کشاورزی توسط نماینده شهرستان

در جلسه که روز گذشته مورخه ۹۹/۱۰/۱۱ در محل اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده و مسئول دفتر ایشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر حبیب اقاجری در بندرماهشهر، ابتدای جلسه حمید مطرودی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته درحوزه های مختلف پرداخت.

در ادامه حبیب آقاجری به موارد ذیل اشاره نمود و دستور پیگیری و تسریع در کارها را ارائه نمود.

۱_زهکشی زمین های اراضی بخش مرکزی هرچه سریعتر شروع شود.
۲_نسبت به کنترل کیفیت محصولات غذایی وارداتی دربندرامام ازجمله خوراک دام و…. دقت و کنترل لازم بر اساس استاندارها صورت گیرد.
۳_روند پیگیری تفکیک ورفع تداخل پلاک های زمینهای زراعی بخش مرکزی و اخذ سند برای کشاورزان اقدامات لازم صورت گیرد.
۴_از طریق مرکز درخصوص کمبود نیروی انسانی و ادوات کشاورزی مکاتبات لازم جهت حصول نتیجه صورت گیرد.

621

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.