حبیب آقاجری خطاب به مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

کارکنان شایسته بومی منطقه سهمی در انتصابات صنایع پتروشیمی ندارند/ استخدام نیروهای بومی منطقه باید در اولویت صنایع قرار گیرد

746

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.