مسئول دفتر نماینده مجلس در بندر امام خمینی منصوب شد

مسئول دفتر نماینده مجلس در بندر امام خمینی منصوب شد

داوود مجدم به عنوان مسئول دفتر حبیب آقاجری در بندر امام خمینی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، در حکمی از سوی حبیب آقاجری نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی، داوود مجدم به عنوان رئیس دفتر بندر امام خمینی منصوب شد.

584

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.