دیدار رئیس دفتر نماینده بندرامام‌خمینی(ره) با رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر

این‌جلسه روز گذشته شانزدهم شهریور ماه به جهت بررسی بیشتر مشکلات و برنامه ریزی جهت رفع موانع بهداشتی و درمانی، در دفتر نماینده شهرستان در بندرامام خمینی(ره) برگزار شد.

اهم پیگیری‌ها و موارد مطرح شده در این دیدار:

۱- پیگیری استقلال شبکه بهداشت و درمان بندرامام‌خمینی(ره)

۲- پیگیری علت کمبود نیروی حراست(حجمی) و نبود نیروی خدماتی در شیفت عصر و شب در بخش اورژانس، دیالیز و بهداشت بیمارستان راه‌زینب(س) که مکاتبات آن جهت اخذ مجوز بکارگیری نیرو با دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شده است.

۳- پیگیری بکارگیری نیروهای متخصص در بیمارستان و اطلاع‌رسانی جهت دریافت ویزیت دولتی از بیماران بیمارستان راه‌زینب(س)

۴- پیگیری علت عدم وجود تجهیزات برای ساختمان قدیمی زایشگاه راه‌زینب(س) که پیشنهاد شده بود جهت بخش اطفال و بخش داخلی تجهیز و مورد استفاده قرار گیرد.

۶- پیگیری تعمیر آمبولانس بیمارستان راه‌زینب(س) که از زمان مقرر گذشته ولی هنوز تعمیر آن صورت نگرفته و به بیمارستان تحویل داده نشده است.

۷- پیگیری احداث دیوار بیمارستان راه‌زینب(س) جهت ارتقاء امنیت فیزیکی آن

573

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.