مصاحبه و بازدید حبیب آقاجری به همراه رئیس کمیسیون عمران از مناطق محروم و بافت فرسوده شهرستان امیدیه

496

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.