بازدید نماینده دفتر حبیب آقاجری در بندرماهشهر از شرایط ورزشی شهر چمران و روستای هشچه مکینه

غلامحسین گاموری نماینده دفتر حبیب آقاجری در بندرماهشهر و قادر شریفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان از امکانات ورزشی شهر چمران و روستاهای آن دیدن کردند.

بازدید از روستای هشچه مکینه و بررسی مشکلات ورزشی جوانان منطقه و همچنین بازدید از امکانات ورزشی شهر چمران توسط نماینده دفتر حبیب آقاجری و رئیس اداره ورزش و جوانان صورت گرفت.

رفع مشکل زمین فوتبال روستای هشچه مکینه با کمک بخشدار به جهت فعالیت بیشتر جوانان ورزشکار منطقه از جمله تصمیمات مهم این بازدید بوده است.

866

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.