بازدید حبیب آقاجری و رئیس کمیسیون انرژی مجلس از شناور پالایشی کوروش

حبیب آقاجری عضو کمیسیون انرژی مجلس به همراه رئیس کمیسیون از شناور پالایشی کوروش (FPSO) در خلیج فارس بازدید کرد.

639

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.