نشست حبیب آقاجری با میراشرفی رئیس کل کمرگ ایران در خصوص گمرک های بنادر ماهشهر، هندیجان و بندرامام خمینی(ره)

در این نشست به بررسی مشکلات و راه حل های رفع مشکلات پرداخته و به جهت بهبود شرایط اقداماتی انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر حبیب آقاجری، بندر سجافی که از بنادر مهم در امرار معاش مردم شهرستان هندیجان می باشد به دلیل عدم توسعه گمرک، مشکلاتی برای لنج داران و صاحبان کالا به وجود آورده، از جمله این مشکلات نوبت چند روزه تخلیه بار است. لذا درخواست ارتقاء سطح سازمانی گمرک بندرسجافی از اداره به مدیریت جهت رفع مشکلات این گمرک توسط حبیب اقاجری مورد پیگیری قرار گرفت که میراشرفی دستور بررسی جهت انجام اقدامات لازم را صادر کرد.

در این نشست حبیب آقاجری برای استفاده از نیروی های بومی در گمرگ بندرامام‌خمینی (ره) و تسریع در روند ساخت منازل مسکونی کارمندان گمرگ بندر امام خمینی را پیگیری کرد.

در پایان حبیب آقاجری گفت بندرماهشهر با وجود بندر خورسیف در محدوده شهری و همچنین داری ظرفیت انبار، اسکله، جاده مخصوص و سایر زیرساخت های مطلوب، درخواست مجوز گمرک برای ای بندر را دادند.

698

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.