نشست اضطراری مجمع نمایندگان خوزستان با قالیباف

پیرو مصوبه دولت در خصوص تامین اعتبار جهت انتقال آب کارون به استان های مرکزی، مجمع نمایندگان استان خوزستان به صورت اضطراری با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

سید کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، مجمع نمایندگان خوزستان به صورت اضطراری در اولین روز کاری هفته با دکتر قالیباف رئیس مجلس تشکیل جلسه داد و خواستار پیگیری جدی مصوبه مذکور و لغو فوری آن شد.

762

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.