دیدار خانم اشرفی رئیس اداره کتابخانه های بندرماهشهر با نماینده شهرستان

در روز پنج شنبه ۹۹/۱۰/۱۱درمحل دفترنماینده جلسه ای با حضورحبیب آقاجری ،خانم اشرفی رئیس اداره کتابخانه ها ومسئول دفترنماینده دربندرماهشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دفتر‌نماینده در ماهشهر، در این جلسه ابتدا خانم اشرفی ضمن ارائه گزارش از فعالیت های اداره کتابخانه ها واقدامات صورت گرفته دراین حوزه پرداختند.

سپس با بیان بعضی از مشکلات و کمبودها کتابخانه های عمومی شهرستان، مرتفع شدن مشکلات موجود را خواستار شدند.

درادامه حاج حبیب آقاجری ضمن پیگیری تلفنی ،مقررگردید جهت عملیاتی شدن وحل بعضی ازمشکلات وکمبود امکانات موجود مکاتباتی با مسئولین شهری واستانی مربوطه صورت گیرد.

856

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.