دیدار رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی بندرماهشهر با نماینده حوزه انتخابیه

در این جلسه که در روز پنج شنبه مورخه ۹۹/۱۰/۱۱دردفتر نماینده برگزار گردید. به موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و امکان بهره مندی شرکت های منطقه از این تبصره به منظور احداث مکان های ورزشی و آموزشی کارگران مطرح گردید.

همچنین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شهرداری مطرح و مراتب با شهردار به صورت تلفنی پیگیری گردید. در این دیدار نیز موضوع تامین اعتبار احداث ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بندر ماهشهر و احداث مجموعه ورزشی کارگران و همچنین موضوع نحوه جذب نیرو در بندر صادراتی مطرح گردید.

517

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.