توییت حبیب آقاجری در خصوص کاهش حق آبه خوزستان در سال ۱۴۰۰

حبیب آقاجری در توییتی در خصوص حق آبه استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ نوشت:

وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب در حال اجرای طرحی هستند که حق آبه استان از ۲۲ به ۱۳ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. نیاز واقعی خوزستان سالی ۳۲ میلیارد متر مکعب است و معنای این کاهش حق آبه تعطیلی کشاورزی و زندگی روستایی استان است. با تمام توان مقابل خیانت به خوزستان خواهم ایستاد.

491

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.