گزارش ویدیویی/ مرکز خونگیری بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه به بهره‌برداری رسید

434

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.