تذکر شفاهی حبیب آقاجری به رییس جمهور در خصوص عدم تخصیص اعتبارات مصوب سفر استانی به حوزه انتخابیه

163

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.